Utorak, 20 Rujan 2016 12:49

Prijevare u osiguranju - najava seminara

Intel-Plan

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar "Globalna pojava: prijevare u osiguranju". Seminar će se održati u petak, 07. listopada 2016. s početkom u 9:00 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb.

Glavna pitanja i teme u fokusu seminara;

- angažiranje detektivskih agencija u postupcima naknade štete;

- dokaz koji se (posredno) koristi u postupcima;

- pravni okvir i sudska praksa na području (ne)korištenja dokaza pribavljenih angažiranjem detektivskih agencija;

- motivi, scenarij, traseologija i dokazivanje paleži i namjerno uzrokovanih eksplozija;

- sve mogućnosti u slučaju angažiranja detektiva;

- obaveze i odgovornosti detektiva;

- najčešći načini namještanja prometnih nesreća;

- uloga vještaka u otkrivanju i dokazivanju namještene prometne nesreće;

- raspolaganje rezultatima istraživanja;

- detektivski savjeti;

- oblik pružanja stručne pomoći/intelektualna podrška klijentima;

- konkretni predmeti s rezultatima.

Za više detalja posjetite www.huo.hr

Najnovije vijesti