Petak, 14 Srpanj 2017 10:08

Pravo na pristup informacija

Intel-Plan

Agencija za zaštitu osobnih podataka tijekom prošle godine imala je, sudeći prema izvješću o radu za 2016. podnesenom Saboru, pune ruke posla. Na stolu njezinih zaposlenika našlo se više od 1300 predmeta, od čega njih 166 u povodu zahtjeva za zaštitu prava u upravnim postupcima, zatim 679 zahtjeva za davanje pravnih mišljenja te 527 predstavki građana.

Među slučajevima povrede privatnosti značajniji su primjeri krađe identiteta koji bi završavali sklapanjem ugovora s teleoperaterima, za što bi "pretplatnici" saznali tek kada bi dobili račune. Tu je i više slučajeva zamjene identiteta u ovršnim postupcima, zatim pitanje videonadzora, pitanje (ne)dozvoljavanja objave podataka o dugovima suvlasnika u stambenim zgradama, ponašanje bivšeg poslodavca koji podatke o radniku čini dostupnima novome poslodavcu, razmjena podataka o članovima sindikata između poslodavca i sindikata te dvaju sindikata međusobno, objave podataka o članstvu u političkim strankama, davanje podataka maloljetnih učenika škole drugoj školi bez privole skrbnika te niz drugih.

Među predmetima Agencije bilo je više različitih slučajeva koje je otvorila pravobraniteljica za djecu jer su se u različitim slučajevima, od stegovnih postupaka protiv roditelja do slanja marketinških materijala, koristili osobni podaci djece. Agencija za zaštitu osobnih podataka u opsežnom izvješću upućenom Saboru pobrojala je niz primjera u kojima obrađuje tipične slučajeve.

Tijekom 2016. godine zaprimili su 48 zahtjeva u kojima se ukazivalo na sklapanje pretplatničkih ugovora korištenjem tuđih osobnih podataka, i to tako da su osobni podaci postali dostupni na nezakonit način, prikupljeni iz izgubljenih osobnih dokumenata, bilo je korištenja krivotvorenih dokumenata i drugih. U fokusu su, stoji u izvješću, bili ugovori s teleoperaterima sklopljeni na internetu ili izvan poslovnih prostorija.

Najnovije vijesti