Utorak, 02 Lipanj 2015 10:16

Novi Zakon o zaštiti novčarskih institucija

Intel-Plan

INTEL-PLAN d.o.o. iz Zagreba kao ovlaštena tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u izradi i pripremi: prosudbi ugroženosti, sigurnosnih elaborata i projektnih zadataka, kao i protokola kretanja, a koje izrađuju specijalizirani stručnjaci i zaposlenici s dugogodišnjim iskustvom u izradi svih vrsta sigurnosnih dokumenata.

Osim kratkih rokova usklađivanja s odredbama novog Zakona o zaštiti novčarskih institucija, Zakon je proširio krug obveznika primjene te su uvedene i novosti u vrstama i složenosti dokumenta koje se moraju izraditi radi smanjenja rizika i povećanja zaštite osoba, imovine i vrijednosti u novčarskim institucijama.

Tvrtka INTEL-PLAN d.o.o. kao pouzdan partner nudi uslugu izrade i pripreme navedenih dokumenta u zakonom propisanom roku (radi usklađivanja s odredbama novog Zakona) na koji će nađin obveznici primjene Zakona izbjeći plaćanje visokih prekršajnih novčanih kazni.

Zakonom o zaštiti novčarskih institucija uređeno je područje mjera zaštite osoba i imovine za svaku pojedinačnu novčarsku instituciju s ciljem smanjenja rizika i povećanja zaštite osoba u novčarskim institucijama.

U nastavku prilažemo najvažnije segmente novog Zakona (NN 56/2015).

Obveznici primjene Zakona su:

članak 5.

(1) Novčarske institucije koje su obveznici primjene ovoga Zakona su:

 1. Hrvatska narodna banka
 2. Hrvatski novčarski zavod
 3. Financijska agencija (FINA) s pripadajućim dnevno-noćnim trezorima/li>
 4. banke i štedne banke s pripadajućim internim i eksternim bankomatima, dnevno-noćnim trezorima i sigurnosnim depozitnim spremnicima te interni i eksterni bankomati drugih pravnih osoba
 5. stambene štedionice
 6. poštanski uredi
 7. poslovnice Hrvatske lutrije
 8. mjenjačnice i mjenjačka mjesta
 9. kladionice
 10. automat-klubovi
 11. zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina
 12. kasina
 13. pravne osobe i obrti koje obavljaju novčarsko poslovanje putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na centralne objekte novčarskih institucija te njihove podružnice, poslovnice, ispostave i druga ugovorna uplatno-isplatna i prodajna mjesta u kojima se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrijednostima, uređaje za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, kao i u postupku distribucije gotovog novca i vrijednosti.

Organizacijske mjere i dokumenti

Organizacijske mjere zaštite novčarskih institucija propisane su člankom 6. stavak 3. Zakona odnose se na ukupnost mjera usmjerenih na prevenciju i sprječavanje kaznenih djela u poslovnicama novčarskih institucija koje provode djelatnici novčarske institucije, a propisuju se:

- sigurnosnim planom zaštite i

- sigurnosnim procedurama novčarske institucije.

Svi sustavi tehničke zaštite moraju biti provedeni sukladno posebnom propisu koji uređuju djelatnost tehničke zaštite, normama te propisima koje donosi ministar. Dio Zakona koji definira sigurnosne dokumente koje moraju donijeti novčarske institucije, sadržane su u poglavlju: Sigurnosni plan zaštite i sigurnosne procedure ( članci 26., 27. i 28. Zakona).

Sadržaj sigurnosnog plana zaštite i sigurnosne procedure

člankom 26. Zakona propisano je da su novčarske institucije dužne donijeti sigurnosni plan zaštite (opći akt) te sigurnosne procedure za svaku poslovnicu i eksterne uređaje za uplatu/isplatu i pohranu gotovog novca kojima će se propisati:

 1. prostorno-tehničke mjere zaštite;
 2. organizacijske mjere zaštite;
 3. mjere tehničke zaštite;
 4. mjere tjelesne zaštite,

Člankom 27. Zakona propisano je da se sigurnosni plan zaštite mora uzeti u obzir pri izradi prosudbi ugroženosti, sigurnosnih elaborata i projektnih zadataka objekata novčarskih institucija koje izrađuju ovlaštene zaštitarske tvrtke ili obrti za tehničku zaštitu, a na temelju kojih se izrađuju sigurnosne procedure svake poslovnice.

Istim člankom Zakona propisano je da sigurnosne planove i sigurnosne procedure svake pojedine poslovnice mogu izrađivati i ovlaštene zaštitarske tvrtke ili obrti za tehničku zaštitu, na zahtjev korisnika.

Prekršaji i novčane kazne

U dijelu Zakona koji se odnosi na prekršaje, propisana je kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna za pravnu osobu, ako ne donese sigurnosni plan ili sigurnosne procedure za svaku pojedinu poslovnicu ili eksterni uređaj, ako u tim aktima ne propiše mjere zaštite iz članka 26. stavak 4., te ako ne izradi sigurnosni plan ili sigurnosne procedure za svaku pojedinu poslovnicu ili ako te iste dokumente nisu izradile ovlaštene pravne i/ili fizičke osobe.

Za iste prekršaje predviđene su i novčane kazne za odgovorne osobe u pravnoj osobi i obrtnik u visini od 1.000,00 do15.000,00 kuna (članak 43. Zakona).

Rok za usklađivanje

Novčarske institucije koje posluju sa gotovim novcem i vrijednostima dužne su osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti, sukladno odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu ( članak 46. Zakona) - do 30. studenog 2015. godine

Najnovije vijesti