Najčešća pitanja

O nama

1. Što je business intelligence?
Business intelligence je aktivnost koja podrazumijeva prikupljanje, klasificiranje i analizu informacija, obično sakupljenih iz otvorenih i svima dostupnih izvora poput novina, korporativnih publikacija, interneta i ostalih baza podataka. Business intelligence predviđa i niz ostalih metoda za prikupljanje i analizu informacija, a najčešće se oslanja na informatičku tehnologiju. Krajnji proizvod business intelligencea je obavještajno-poslovna informacija koja nastaje nakon izvršene analize, a na temelju koje se donose kvalitetne i racionalne poslovne odluke.

2. Što je poslovno savjetovanje?
Praksa pomaganja kompanijama da poboljšaju svoj učinak kroz analizu postojećih poslovnih problema i razvojem budućih planova. Poslovno savjetovanje je stručna pomoć tvrtkama, poslovna podrška koja se obavlja na temelju stručnog iskustva i poslovnog znanja koristeći se pri tom različitim metodologijama i individualnim pristupom klijentu. Prikupljanjem informacija temeljenih na alatima detaljne analize omogućuje se prezicno determiniranje prepreka koje stoje između tvrtke i njezinih ciljeva. Rezultat poslovnog savjetovanja predstavlja niz mjera koje zainteresirane stranke trebaju provesti kako bi osigurale dugoročno ispunjavanje svojih ciljeva i poboljš¡ale poslovanje.

3. Koje sve poslove mogu obavljati detektivi?
Detektivska djelatnost definirana određena je i regulirana zakonom o privatnim detektivima (NN 24/09). Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o različitim predmetima, situacijama i osobama. Detektivi isto tako mogu planirati i provoditi mjere zaš¡tite poslovnih tajni, informatičkih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom.

4. Što je to poslovna sigurnost?
Cerfitikat poslovne sigurnosti omogućuje sklapanje nacionalnih i međunarodnih klasificiranih ugovora s državnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima NATO-a i EU-a, kao i državnim tijelima država članica NATO-a i EU-a. Cerfitikat ujedno znači da ne postoje sigurnosne zapreke kod zaposlenika tvrtke da rukuju klasificiranim podacima te da su primjenjeni sve propisani standardi informacijske sigurnosti.

5. Čemu služi politika sigurnosti?
Politika sigurnosti je skup pravila, smjernica i postupaka koje definiraju na koji način sustav učiniti sigurnim i kako zaštiti sve njegove vrijednosti. Ona govori korisnicima što smiju, a što ne smiju raditi te koja je njihova odgovornost. Politikom se ne određuje na koji način se sustav štiti, već samo što je potrebno zaštiti. Politika sigurnost je dokument koji ne vrijedi općenito, jer se jednom napisana politika mora redovito pregledavati, mijenjati i nadopunjavati.

6. Kome je potrebna zaštita brenda?
U današnjem dinamičnom svijetu u kojemu se promjene događaju na dnevnoj bazi dolazimo do niza situacije u kojima pojedinci ili grupacije korištenjem ugleda tuđih proizvoda ili usluga pokušavaju ostvariti profit. Tavke metode zarade duboko zadiru u intelektualna prava i samim time nanose nasegledivu štetu nositelju istih. Zaštita brendova predstavlja sveobuhvatni proces koji je namijenjen suzbijanju takvih namjera.

7. Što je klasificirani podatak?
Klasificirani podatak je onaj podatak koji je državno tijelo, u propisanom postupku, takvim označilo i za kojeg je utvrđen jedan od stupnjeva tajnosti, kao i podataka kojeg je Republici Hratskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.

8. Koja je svrha ISPS koda?
ISPS kod predstavlja sveobuhvatnu skupinu mjera koje služe poboljšanju sigurnosti morskih luka i brodova, a koji je nastao kao direktna posljedica terorističkih napada 11.9.2001. ISPS se sastoji od dva dokumenta koji definiraju minimalne uvjete koje moraju ispuniti sve međunarodne luke, odnosno brodovi koji u njih pristaju.

Najnovije vijesti