Izrada sigurnosne dokumentacije

Izrada sigurnosne dokumentacije

 

Izrađujemo neophodnu sigurnosnu dokumentaciju usklađenu sa potrebama klijenta kao i zakonskim propisima. Pod sigurnosnom dokumentacijom podrazumijevaju se dokumenti kao što su Politika sigurnosti, Prosudba/procjena ugroženosti, Plan zaštite, Operativni plan zaštite i spašavanja, Sigurnosni elaborat i Projekt integriranih sustava tehničke zaštite.

  • Politika sigurnosti
    Izrađujemo, primjenjujemo, testiramo primjenu i nadziremo provedbu održive, klijentu prilagođene politike sigurnosti, koja predstavlja krovni dokument iz područja sigurnosti kojom se tvrtka određuje prema ovom problemu i definira osnovni set alata kojima kontinuirano primjenjuje opću razinu sigurnosti te definira način, opseg i trajanje fokusirane primjene povećane razine sigurnosti. Politika sigurnosti sadrži i temeljna načela potpolitika sigurnosti osoba, imovine i poslovnih procesa.
  • Prosudba ugroženosti / Procjena ugroženosti
    Prosudba/procjena ugroženosti je postupak procjene vjerojatnosti događaja koji predstavlja moguću opasnost i prijetnju po osobe, objekte, poslovne procese te novac i vrijednosti. Svrha izrade prosudbe / procjene ugroženosti je prepoznavanje izvora i vrsta ugrožavanja, identifikacija uzroka i vrsta opasnosti, određivanja razine rizika, odnosno vjerojatnosti nastanka događaja koji predstavljaju opasnosti po osobe, imovinu i poslovne procese, predviđanje vjerojatnosti i frekvencije njihovog pojavljivanja, određivanje veličine rizika te smanjivanje rizika kroz određivanje optimalnih mjera zaštite i podizanje obrambene sposobnosti.
    Namjena prosudbe/procjene ugroženosti je određivanje racionalne uporabe ograničenih zaštitnih i obrambenih resursa, a cilj prosudbe ugroženosti je da se svakoj prepoznatoj vrsti ugrožavanja i mogućoj opasnosti pridruži vjerojatnost pojavljivanja i veličina štete koja može nastati.
    Na temelju Prosudbe/Procjene ugroženosti izrađuju se dokumenti kao što su Plan zaštite, Operativni plan zaštite i spašavanja te Sigurnosni elaborat.

Najnovije vijesti