Detektivske usluge

Detektivske usluge

 

Tvrtka Intel-Plan d.o.o. nudi detektivske usluge, u skladu sa Zakonom o privatnim detektivima te pravilima kodeksa detektivske etike.

Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o:

  • Nestalim osobama ili osobama koje se skrivaju od stranke, osobama koje su napisale ili poslale anonimna pisma ili osobama koje iznose kletve, uvrede ili iznose nešto iz osobnog, obiteljskog ili poslovnog života što može škoditi nečijoj časti ili ugledu
  • Osobama koje su stranci prouzročile štetu
  • Predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni
  • Dokazima koji su stranci potrebni za osiguranje ili ostvarivanje prava ili povlastica koje ostvaruje pred sudbenim ili drugim tijelima državne vlasti te društvima ili udrugama
  • Uspješnosti osoba u obavljanju poslova
  • Uspješnosti i/ili poslovnosti trgovačkih društava, obrtnika i drugih pravnih osoba
  • Činjenicama i okolnostima koje se odnose na osobni položaj građana i njihov imovinski status
  • Kandidatima za zapošljavanje i radnicima (samo uz njihov pisani pristanak), a koje je prema posebnom propisu ovlašten prikupljati poslodavac
  • Kaznenim djelima koje se progone po privatnoj tužbi te o njihovim počiniteljima
  • Povredama radnih obveza i radne discipline

Najnovije vijesti